Organisatie

Zorgklant Nederland organisatieVereniging Zorgklant Nederland is een non-profit organisatie met korte lijnen en een directe, no nonsens aanpak. Leden zijn cliënten en hun mantelzorgers of wettelijk vertegenwoordigers die zorg ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet en/of vanuit de Wet langdurige zorg. Leden worden op de hoogte gehouden via de jaarlijkse ledenvergadering. Leden die dat willen kunnen inspraak hebben op het beleid en de plannen van Vereniging Zorgklant Nederland.

 

 

Het bestuur van Vereniging Zorgklant Nederland bestaat uit: