VWS trok 8 miljoen extra uit voor uitvoering pgb

VWS trok 8 miljoen extra uit voor uitvoering pgb

Bron: Zorgvisie.nl

Het ministerie van VWS trok 8 miljoen extra uit dan begroot voor de uitvoering van trekkingsrechten voor het persoonsgebonden budget (pgb). De oorspronkelijke raming voor de uitvoer van het pgb via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) was 72 miljoen euro voor 2016. Het heeft uiteindelijk 80 miljoen euro gekost. CDA-er Mona Keijzer vindt het SVB inmiddels veel te duur opereren.

Een belangrijke deel van de extra kosten zitten volgens minister Schippers in de voorbereiding van het coulancebeleid, wat 4,6 miljoen euro heeft gekost. Dit coulancebeleid hield in dat de SVB vorig jaar in eerste instantie nog coulant omging met verkeerd ingediende declaraties en zorgovereenkomsten. Foutieve vinkjes of missende handtekeningen werden in die periode nog door de vingers gezien, maar uiteindelijk ging in november de strengere controle voor pgb’s in. Dat was twee maanden later dan gepland en deze vertraging  heeft meer geld gekost.

Meerkosten
Minister Schippers schrijft aan de Kamer: ‘Tijdens de gewenningsperiode zijn budgethouders schriftelijk en telefonisch door SVB gewezen op de benodigde gegevens voor declaraties. Op 1 november zijn alle controles aangegaan. De meerkosten zijn deels te verklaren doordat de geplande afbouw van medewerkers door het invoeren van alle controles op 1 november 2016 pas later gerealiseerd kan worden.’

VWS trok 8 miljoen extra uit voor uitvoering trekkingsrecht pgb
Mona Keijzer, CDA Kamerlid
Foto: ANP Bas Maat

Mona Keijzer
CDA-Kamerlid Mona Keijzer wijst erop dat het pgb in 2015 ook al voor 150 miljoen over het budget is gegaan. Tijdens het Algemeen Overleg over het pgb vanavond in de Tweede Kamer wil ze duidelijkheid van de PvdA en staatssecretaris Martin van Rijn. ‘Het lijkt soms wel alsof VWS getrouwd is met de SVB. Het kost miljoenen extra en de meerwaarde die de SVB levert is niet duidelijk. Er wordt een nieuw portaal gebouwd dat automatisch alle handelingen en berichtenverkeer screent van budgethouders die declareren. Dan vraag ik mij af of we het SVB nog wel nodig hebben. Het portaal op zich lijkt me dan al voldoende. Voor het CDA hoeft het SVB ook niet de partij te zijn die dit portaal bouwt. Het is genoeg geweest.’

Portaal van DSW
De vraag wie het nieuwe portaal gaat bouwen, is nog niet duidelijk beantwoord. VNG liet vorige maand in de media weten dat zij de SVB deze rol graag ziet uitvoeren. In een brief van gisterenavond spreekt Per Saldo, de belangenbehartiger voor mensen met een pgb, duidelijk de voorkeur uit voor zorgverzekeraar DSW. ‘Bij alle keuzes die gemaakt worden moet het belang van de budgethouder altijd centraal staan. De eisen die budgethouders aan het portaal hebben gesteld en die verwerkt zijn in het pakket van eisen kunnen volgens ons het beste worden gerealiseerd door DSW.’

Wilt u als cliënt meer en duidelijke informatie over het PersoonsGebonden Budget? Dan verwijzen wij u graag naar: Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Zoeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *